Företaget

Grytgöls Bruk

1652 Grytgöls Bruk har sedan starten på 1600-talet drivit sin verksamhet med koncentration på kvalitet och kundanpassning, en tradition som har vårdats genom seklerna som en grundläggande del i vår företagskultur.

Idag är Grytgöls Bruk en av världens ledande leverantörer av tråd med speciell inriktning på svetstråd för krävande tillämpningar inom personbils- och lastbilstillverkning, jordbruks- och skogsbruksmaskiner, byggnadskonstruktion och licenssvetsning.

Vår häfttråd används idag över hela världen hos tidningstryckerier som värdesätter snabb och problemfri produktion, våra innovationer inom området har hjälpt till att förbättra produktiviteten och ökat tillgängligheten.

Förslutning och häftning av olika pappersemballage är ett område där vår box stitching wire rönt stor framgång, trådens egenskaper i form av jämn och hög kvalité gör att den har blivit en favorit hos kunder med höga krav på störningsfri produktion.

Genom ständig produkt- och produktionsutveckling, vad gäller teknik, miljö- och kundanpassning, kan vi idag erbjuda en mycket konkurrenskraftig totalprodukt inom en mängd olika trådområden.

1999 Genom sammangåendet med Berg Gruppen, bestående bl.a. av företag med mycket högt trådkunnande, har vi ytterligare stärkt vår position. Gruppens samlade resurser, kompetens och erfarenhet ger oss utökat goda förutsättningar för fortsatt utveckling, stabilitet och långsiktigt hållbar konkurrenskraft.

Visa karta