Svetstråd

Häfttråd

Box stitching wire

Clip wire

Järntråd

   
 

Kundanpassad tråd för effektiv produktion

Valet av tråd har avgörande betydelse för den färdiga slutprodukten. Rätt tråd ger förutsättningar för kostnadseffektiv produktion och ökad lönsamhet. Alla våra trådkvaliteter är utvecklade för att medverka till en effektiv och störningsfri produktion. De tillför slutprodukten ett signifikant, både tekniskt och ekonomiskt, mervärde.

Vår styrka är vår sekellånga kunskap om tråd i alla led från råmaterial till slutapplikation. Med denna bakgrund utvecklar och förfinar vi ständigt vår kompetens och organisation. Idag kan vi, som en av få leverantörer, erbjuda en totalt kontrollerad framtagningsprocess där alla moment styrs och kontrolleras från vår anläggning i Grytgöl.

Som en mycket vital del i vår kundservice kan vi även hjälpa våra kunder till en helhetslösning i den praktiska produktionen. Med utgångspunkt från våra trådkvalitéers olika egenskaper hjälper vi dig till, såväl rätt tråd i rätt sammanhang som ett produktionsresultat med optimerad kvalitet, tillgänglighet och lönsamhet.